Echipa

  • Conf. univ. dr. Florina Mohanu –director Marketing şi  Comunicare, purtător de cuvânt al ASE
  • Cornel Constantin –  fotograf, operator şi editare video
  • Ioana Mihaela Călinescu – specialist relaţii publice
  • Conf. univ. dr. Viorela Dima – referent de specialitate limba engleză
  • Ana-Maria Dragomiroiu - referent IA S
  • Dorela Fulga - secretar serviciu
  • Ec. Ioana Gogoloi – specialist marketing