Cu ce ne ocupam

Marketing universitar 

Promovăm oferta educaţională în învăţământul liceal, pentru atragerea candidaţilor la concursul de admitere la ciclul licenţă şi construirea unei imagini de brand ASE puternic, cu implicare profundă în destinul profesional al studenţilor săi.
Promovăm oferta educaţională în presa scrisă, audio, video şi on-line derulăm campanii la nivel naţional şi local: CARAVANA ASE, Zilele porţilor deschise, Săptămâna ALTFEL; Participăm la târguri şi expoziţii educaţionale.
Suntem implicaţi în promovarea imaginii on-line a instituţiei în rândul studenţilor şi partenerilor străini, prin conceperea şi realizarea versiunii în limba engleză a site-ului www.ase.ro.
Gândim şi implementăm strategii de promovare.
Realizăm o serie de materiale de promovare: broşuri, afişe, pliante etc.

Relaţii publice

Elaborăm şi remitem comunicate de presă, buletine informative, redactăm mesaje pentru evenimente şi texte pentru materiale de promovare.
Oferim sprijin tuturor facultăţilor şi departamentelor pentru promovarea ofertelor educaţionale, a proiectelor universitare, de cercetare şi în organizarea evenimentelor (seminarii, conferinţe, ceremonii academice, workshopuri).
Ne preocupă în permanenţă menţinerea şi dezvoltarea unei relaţii bune de colaborare cu mass-media, cu diverse instituţii educaţionale din administraţia publică, ambasade, organizaţii non-profit şi companii private.
Ne implicăm în proiecte sociale, culturale, comunitare, contribuind astfel la o mai bună dezvoltare a valorilor ştiinţifice şi educaţionale.